Aisha Center

Publicerad datum: 28 mars, 2021 av designer

Det pågår ett stort arbete att uppdatera alla böntider i Sverige.

Det pågår ett stort arbete att uppdatera alla böntider i Sverige, Så våra tider kommer ändras för alla städer vi underhåller på bontider.se och aishacenter.se. Det kan skilja sig Icha-bönen med 1 timme. Detta är beslut har beslutats från Alrabita i Stockholm och alla medlemmar som varit med mötet. Uppdatering av tiderna kommer pågå under…