Böner och gudsdyrkan (Aisha Moské öppnar inom kort)

Bönen är en av Islams fem pelare vilket gör att många muslimer vänder sig och ber i Aisha moskén. Vi kommer att ha öppet under alla bönetider, fem gånger om dagen, och tiden för varje bön är ca 10 minuter.

Fredagsbönen är muslimernas veckoceremoni och det kommer ca 250 besökare vilket brukar sträcka sig till normalt ca 30 minuter. Denna ritual består av en fredagspredikan på arabiska och en översättning till svenska iblandsamt en bön.

Bönetiderna för fredagsritualen äger rum 12.00 vintertid och 13.00 sommartid.