Helgskola 2019

Helgdag wdt_ID Ämne Startar tidpunkt Slutar tidpunkt Kursmaterial
Lördagar 1 Vad är Islam? 11:00 14:00
Söndagar 2 Vad är Islam? 11:00 14:00
Lördagar 3 Koranensbudskap 16:00 19:00
Söndagar 4 Koranensbudskap 16:00 19:00

Helgskolan 2019

Helgskolan Lördag och Söndag mellan 16:00 – 19:00 för helar året 2019, skola vänder sig till barn där de lär sig koranen och om islam. Målen är att barnen ska få en bättre och mer korrekt förståelse om Islam och dess grunder.

Vi satsar på att undervisa ”Den Islamiska läran” och hur vi ska bete oss gentemot Allah vår Skapare, Vår Profet Muhammad (Frid vare över honom) och för en bättre framtid för våra barn och kommande generationer.

För mer information om att anmäla sina barn till skolan kontakta Aisha Center.