Islam i modern vetenskap

GRATIS! (PDF Nerladdning!)

Aisha Projekt

Vi på Aisha projekt presenterar detta häfte med utgåva 2018-01 och titeln “Islam i modern vetenskap” Koranen, islams och mänsklighetens bok, är den sista boken av uppenbarelse från Gud till mänskligheten och den sista i raden av uppenbarelser som gavs till profeterna. Trots att Koranen (uppenbarades för mer än 1400 år sedan) i första hand inte är en bok om vetenskap, innehåller koranen vetenskapliga fakta/vars bevis inte förrän nyligen upptäckts genom modern teknik och vetenskapliga studier.

Kategori: