Islam´s kvinnor juvelerna i islam

GRATIS! (PDF Nerladdning!)

Aisha Projekt

Vi på Aisha projekt presenterar detta häfte med utgåva 2018-01 och titeln “Islam´s kvinnor juvelerna i islam” Vad säger Qur’ân och Sunnâh? Med bevis från Qur’ân och Sunnâh, ska jag redogöra för vad islam egentligen innebär för både kvinnan, såväl som för mannen. Islam har fastställt kvinnans och mannens lika värde (och jämställdhet) samt även bevarat kvinnans specifika rättigheter och friheter.

Kategori: