Vi bygger om hemsidan 2019

Vi på Aisha Print bygger om hemsidan för Aisha Center för en trevligare utseende, vi beräknad en underhållsperiod fram till mitten av Januari 2020. Besök gärna oss på Aisha Print där ni hittar våra tjänster. Aisha Print & Design

Hadith – Bukhari

Profeten Muhammad ﷺ lärde också ut den gyllene regeln till sina efterföljare. Det rapporteras i Sahih al-Bukhari att profeten Muhammad ﷺ sade: “Ingen av er tror (fullständigt) förrän han älskar för sin broder det som han älskar för sig själv.”

Quran Surat A-Anfal 30

“Although they plan. Allah also plans. And [remember, O Muhammad], when those who disbelieved plotted against you to restrain you or kill you or evict you [from Makkah]. But they plan, and Allah plans. And Allah is the best of planners.

Vi flyttar till större lokaler

Vi flyttar till större lokaler för utbildningssalar

Utbildning

Vi håller en kostnadsfri kriminalvårdsutbildning den 21/2BesöksadressHejargränd 6UTBILDNING TIDordag 11:30 – 15:30

End of content

End of content