Koranen uppmanar de troende att tala vänligt till alla människor: “Ha ett vänligt ord för alla människor.”

(Koranen 2:83)