Profeten Muhammad lärde också ut den gyllene regeln till sina efterföljare. Det rapporteras i Sahih al-Bukhari att profeten Muhammed sade: “Ingen av er tror (fullständigt) förrän han älskar för sin broder det som han älskar för sig själv.” (Bukhari)