[row style=”collapse” width=”full-width” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”18px 0px 0px 0px”]

Avlidnes uppgifter inför Islamisk begravning

För att vi skall kunna förbereda den avlidnes begravning ber vi er fylla i följande uppgifter nedan.

Uppgifter om avliden
Förnamn Efternamn
Personnummer Avliden datum
Kön
KvinnaManGår ej att avgöra
Ansvarig för avliden
Förnamn Efternamn
Personnummer Telefonnummer
Adress E-postadress
Postnummer Postort
Om du har dödsbevis kan du skicka med det.
[/col] [/row]