Hur man utför bönen i Islam

Profeten Muhammad (Må Allahs frid och välsignelser vara med honom) sade: ”Be så som ni har sett mig be” (Återberättad av al- Bukhari). Bönen är Islams viktigaste pelare efter trosbekännelsen och det första vi kommer att tillfrågas om på domedagen av Allah, den Upphöjde, den Vise och den mest Barmhärtige. Kära bröder, högt respekterade systrar samt övriga varmt välkomna läsare. Öppna era sinnen och hjärtan för att kunna lära er hur man uppnår en känsla av lugn, frid och harmoni genom att dyrka vår Skapare genom bön på bästa sätt och i enlighet med Hans budskap som In Sha’ Allah kommer leda oss till vårt slutliga mål, Hans eviga Paradis.

kr