Islam i modern vetenskap

Ur koranen Kapitel 41, Vers: 53:

Fussilat (En fast och klar förkunnelse) [41:53] Vi skall visa dem Våra tecken vid horisonten och inom dem själva, ända till dess [uppenbarelsens] sanning står klar för dem! Är det inte nog för dem [att veta] att din Herre är vittne till allt som sker?

Koranen, islams och mänsklighetens bok, är den sista boken av uppenbarelse från Gud till mänskligheten och den sista i raden av uppenbarelser som gavs till profeterna. Trots att Koranen (uppenbarades för mer än 1400 år sedan) i första hand inte är en bok om vetenskap, innehåller koranen vetenskapliga fakta/ vars bevis inte förrän nyligen upptäckts genom modern teknik och vetenskapliga studier.

kr