Uppgifter om avliden
Förnamn Efternamn
Personnummer Avliden datum
Kön
KvinnaManGår ej att avgöra
Ansvarig för avliden
Förnamn Efternamn
Personnummer Telefonnummer
Adress E-postadress
Postnummer Postort
Om du har dödsbevis kan du skicka med det.