Uppgifter Make
Förnamn Efternamn
Personnummer Eller Passnummer
Adress Postnummer & Ort
Uppgifter Maka
Förnamn Efternamn
Personnummer Eller Passnummer
Adress Postnummer & Ort
Äktenskaps villkor
Brudgåva vid vigsel Brudgåva vid skilsmässa
Far eller Farfars godkännande (Gäller ej konvertiten eller de som varit gifta tidigare)
Fullständigt namn Personnummer
Adress Postnummer & ORT
TVÅ VITTNEN
Vittne 1 - Fullständigt namn Vittne 1 - Personnummer
Vittne 2 - Fullständigt namn Vittne 2 - Personnummer
Handläggare fylls i av Aisha
Fullständigt namn Datum