Ändra stad i inställningar eller klicka på stadens namn finns 27 städer.

Ramadan Mubarak 2024

Ramadan är den månad under vilken Koranen uppenbarades, för att förse människorna med vägledning, tydliga läror, och lagboken. De ibland er som bevittnar denna månad ska fasta däri. De som är sjuka eller reser får använda sig av lika många andra dagar i stället. GUD önskar bekvämlighet för er, inte svårighet, så att ni ska…

Boka Hajj och Umra

Nu är det möjligt att boka din egan Hajj eller Umra själv utan någon imellan. https://www.haj.gov.sa/HomeBesök följande länk ovan.

Våra Tjänster

Vi på Aisha Center är är glada att kunna hjälpa dig.
Vi är ett företag som sträcker sig över hela Sverige och tillhandahåller följande tjänster:

Vårt mål är tydligt vi försöker nå våra kunder och tillhandahålla dem service med hög kvalité, vi har en god kännedom i de olika områdena tveka inte att ringa oss så hjälper vi er så gott vi kan.

Reklam Plats

Utveckling

No posts

Ramadan

No posts

Profeten Muhammad säger
(Frid vare över honom.)

Budskapet riktar sig till mänskligheten.

Vi har sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta]1

UR KORANEN

ALLAH Säger


”Jag har skapat djinn och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.” [Koranen 51:56]

Och Allah säger
”Den som [på Räkenskapens dag] för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem.”

Säg: “Min Herre har lett mig till en rak väg, till den sanna tron, Abrahams rena, ursprungliga tro – han som vägrade avgudarna sin dyrkan.”

Säg: “Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allah, världarnas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig Allahs vilja.”

Säg: “Skulle jag söka en annan Herre än Allah, Han som är Herre över allt som är?” Det [onda] som en människa har gjort skall läggas henne ensam till last; och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. Ni skall en Dag vända tillbaka till er Herre, och Han skall upplysa er om allt det som ni var oense om.” [Koranen 6:160–164]

SAMARBETSPARTNER