Pågående utvecklingsarbeten

  • Vi skall utveckla böntids-appen och böntids sidan för hela Sverige.
    Böntiderna hittar du idag på https://bontider.se
    Vill ni ha er stads böntider i vår app eller böntidsidan kontakta oss.
  • Bokningssystem
  • Online föreläsningar
  • Samarbeten med andra föreningar