Imam rådgivning

Imam rådgivning

Aisha Center erbjuder personlig rådgivning samt Juridisk rådgivning. Vi försöker vara en resurs och besvara allt ifrån sociala frågor till komplicerade familjesituationer. Våra Imamer finns i finns i hels Sverige.
Vi tar ut en grundavgift på 0 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar. För tidsbokning kontakta gärna oss!
En tid bokad Imam för rådgivning varar i ca: 40 minuter.

Sjukhusbesök

Moskén har inlett ett samarbete sedan ett par år tillbaka med Region 
Gävleborgs som ger dig rätten att kräva besök av en Imam under sjukhusvistelse på det språket som du önskar!

Fängelsebesök

Moskén erbjuder intagna vid Gävle läns anstalter besök av en Imam för råd och hjälp vid andliga frågor.

Akuta tider

Vid akuta bokningar kontakta oss genom Maila, Chatta online eller Ring oss, så ser vi över ärendet.

Religionsdialog

Moskén deltar i religionsdialog träffar mellan Gävle kommun olika trossamfund. Är din församling intresserad av att komma i kontakt med oss kontakta då HUVUDVÄXEL.

Boka tid online

(Kommer inom kort)
Till dess ring oss eller kontakta oss via formuläret längst ner på sidan.