Allt om Ramadan

Är en helig månad där moskéns medlemmar anstränger sig lite extra både andligt och aktivitetsmässigt. Salat attarawih ”kvällsbön” Hålls alltid efter salat Al-Isha på kvällen under fastemånaden Ramadan. Det är alltid mycket folk dygnet runt i moskéns lokaler särskilt under fastemånaden Ramadan. Under denna månad finns en obeskrivlig glädje bland alla muslimer runt omkring i världen. Under fastetiden erbjuds föreläsningar och lite regelverk kring fastemånaden Ramadan.

Natt bön

Moskén öppnar sina dörrar nattetid under fastemånaden ramadan för sina medlemmar och erbjuder även sovplatser under de sista 10 dagarna i Ramadan.

Suhur

En måltid som man äter på morgonen tillsammans med sina bröder/systrar i moskén före morgonbönen (salat Al-fajr) därefter ber vi tillsammans och sedan läser lite Koran en kort stund.


Pga. COVID-19 Vet vi inte än vilka riktlinjer som gäller.

RAMADAN

No posts

UR KORANEN

Quran Surat A-Anfal 30

“Although they plan. Allah also plans. And [remember, O Muhammad], when those who disbelieved plotted against you to restrain you or kill you or evict you [from Makkah]. But they plan, and Allah plans. And Allah is the best of planners.

HADITHER

Hadith – Bukhari

Profeten Muhammad ﷺ lärde också ut den gyllene regeln till sina efterföljare. Det rapporteras i Sahih al-Bukhari att profeten Muhammad ﷺ sade: “Ingen av er tror (fullständigt) förrän han älskar för sin broder det som han älskar för sig själv.”