Utbildningar

EXTRA HJÄLP

Läxhjälp

Läxhjälp för alla som behöver det. Vi som hjälper till har minst gymnasieutbildning eller påbörjad högskolutbildning! Vi lovar att det kommer att bli roligare och enklare än att plugga ensam!

KORANSKOLAN

Helgskolan

Helgskolan Lördag och Söndag mellan Assr och Magreb bönen för helar året 2021, skola vänder sig till barn där de lär sig koranen och om islam. Målen är att barnen ska få en bättre och mer korrekt förståelse om Islam och dess grunder. Vi satsar på att undervisa ”Den Islamiska läran” och hur vi ska bete oss gentemot…