Koranskolan

Helgskolan

Helgskolan Lördag och Söndag mellan Assr och Magreb bönen för helar året 2021, skola vänder sig till barn där de lär sig koranen och om islam. Målen är att barnen ska få en bättre och mer korrekt förståelse om Islam och dess grunder.

Vi satsar på att undervisa ”Den Islamiska läran” och hur vi ska bete oss gentemot Allah vår Skapare, Vår Profet Muhammad (Frid vare över honom) och för en bättre framtid för våra barn och kommande generationer.

En auktoriserad person förklarar koranen och lär ut för barn såväl för vuxna

Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter ordnas med jämna mellanrum för barn och vuxna.

För mer information om att anmäla sina barn till skolan kontakta Aisha Center.
Pga. av COVID-19 kommer vi ta fram andra online lösningar som kommer presenteras inom kort.