Alla uppgifter om Make fylls

Alla uppgifter om Maka fylls

  • MAKE
  • MAKA
  • ÄKTENSKAPSVILLKOR
  • VITTNEN

MAKE

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)

Personnummer (Exempel: 19970707-3568)

Passnummer

Adress

Postnummer och Ort

Telefonnummer

MAKA

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)

Personnummer (Exempel: 19970707-3568)

Passnummer

Adress

Postnummer och Ort

Telefonnummer

Äktenskaps villkor

Brudgåva vid skilsmässa

Önskat datum för Vigsel

Klockan

Plats för vigsel

Första vittnet

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)

Andra vittnet

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)