Alla uppgifter om Make fylls

Arabiska är inte nödvändigt men nödvändigt om man skall använda detta intyg utanför Sverige.

Alla uppgifter om Maka fylls

Arabiska är inte nödvändigt men nödvändigt om man skall använda detta intyg utanför Sverige.

Skriv exempel så här: 50.000 svenska kronor

Arabiska är inte nödvändigt men nödvändigt om man skall använda detta intyg utanför Sverige.

Far eller Farfars godkännande

Gäller ej konvertiten eller de som varit gifta tidigare

Skriv fullständigt namn på vittnen på Svenska och Arabiska

  • MAKE
  • MAKA
  • ÄKTENSKAPSVILLKOR
  • OMBUDSMAN behövs för att bli godkänd i vissa länder.
  • VITTNEN

MAKE

MAKA

Äktenskaps villkor

OMBUDSMAN

Första vittnet

Andra vittnet