Alla uppgifter om Make fylls

Arabiska är inte nödvändigt men nödvändigt om man skall använda detta intyg utanför Sverige.

Alla uppgifter om Maka fylls

Arabiska är inte nödvändigt men nödvändigt om man skall använda detta intyg utanför Sverige.

Skriv exempel så här: 50.000 svenska kronor

Arabiska är inte nödvändigt men nödvändigt om man skall använda detta intyg utanför Sverige.

Far eller Farfars godkännande

Gäller ej konvertiten eller de som varit gifta tidigare

Skriv fullständigt namn på vittnen på Svenska och Arabiska

  • MAKE
  • MAKA
  • ÄKTENSKAPSVILLKOR
  • OMBUDSMAN behövs för att bli godkänd i vissa länder.
  • VITTNEN

MAKE

Fullständigt namn (Förnamn, Mellannamn, Efternamn) - Svenska

الاسم الكامل (الاسم الأول ، الاسم الأوسط ، اسم العائلة) - باللغة العربية

Personnummer (Exempel: 19970707-3568)

Medborgarskap

الجنسية باللغة العربية

Passnummer

Adress

Postnummer och Ort

Telefonnummer

اسم والدتك بالعربي

الجنسية اكتبها باللغة العربية

MAKA

Fullständigt namn (Förnamn, Mellannamn, Efternamn) - Svenska

الاسم الكامل (الاسم الأول ، الاسم الأوسط ، اسم العائلة) - باللغة العربية

Personnummer (Exempel: 19970707-3568)

Medborgarskap

الجنسية باللغة العربية

Passnummer

Adress

Postnummer och Ort

Telefonnummer

اسم والدتك بالعربي

الجنسية اكتبها باللغة العربية

Äktenskaps villkor

Brudgåva vid vigsel (xxxx svenska kronor) - Svenska

Brudgåva vid skilsmässa

Önskat datum för Vigsel

Klockan

Plats för vigsel

OMBUDSMAN

Fullständigt namn (Förnamn, Mellannamn, Efternamn) - På svenska

الاسم الكامل (الاسم الأول ، الاسم الأوسط ، اسم العائلة) - باللغة العربية

Personnummer (Exempel: 19970507-1523)

Medborgarskap - Svenska

الجنسية اكتبها باللغة العربية

Passnummer

Adress

Postnummer och ort

Första vittnet

Fullständigt namn (Förnamn, Mellannamn, Efternamn) - Svenska

الاسم الكامل (الاسم الأول ، الاسم الأوسط ، اسم العائلة) - باللغة العربية

Andra vittnet

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)

الاسم الكامل (الاسم الأول ، الاسم الأوسط ، اسم العائلة) - باللغة العربية