Alla uppgifter om Make fylls

Alla uppgifter om Maka fylls

Far eller Farfars godkännande

Gäller ej konvertiten eller de som varit gifta tidigare

  • MAKE
  • MAKA
  • ÄKTENSKAPSVILLKOR
  • OMBUDSMAN
  • VITTNEN

MAKE

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)

Personnummer (Exempel: 19970707-3568)

Passnummer

Adress

Postnummer och Ort

Telefonnummer

MAKA

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)

Personnummer (Exempel: 19970707-3568)

Passnummer

Adress

Postnummer och Ort

Telefonnummer

Äktenskaps villkor

Brudgåva vid vigsel

Brudgåva vid skilsmässa

Önskat datum för Vigsel

Klockan

Plats för vigsel

OMBUDSMAN

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)

Personnummer (Exempel: 19970507-1523)

Passnummer

Adress

Postnummer och ort

Första vittnet

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)

Andra vittnet

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)