Alla uppgifter om Make fylls

Alla uppgifter om Maka fylls

Far eller Farfars godkännande

Gäller ej konvertiten eller de som varit gifta tidigare

  • MAKE
  • MAKA
  • ÄKTENSKAPSVILLKOR
  • OMBUDSMAN
  • VITTNEN

MAKE

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)

Fullständigtnamn på Arabiska (Gäller om du skall ha den på arabiska)

Personnummer (Exempel: 19970707-3568)

Medborgarskap

Passnummer

Adress

Postnummer och Ort

Telefonnummer

Namn på din Mamma på arabiska (Gäller om du skall skicka till annat land)

Din mamma Medborgarskap på arabiska (Gäller om du skall skicka till annat land)

MAKA

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)

Fullständigtnamn på Arabiska (Gäller om du skall ha den på arabiska)

Personnummer (Exempel: 19970707-3568)

Medborgarskap

Passnummer

Adress

Postnummer och Ort

Telefonnummer

Namn på din Mamma på arabiska (Gäller om du skall skicka till annat land)

Din mamma Medborgarskap på arabiska (Gäller om du skall skicka till annat land)

Äktenskaps villkor

Brudgåva vid vigsel

Brudgåva vid skilsmässa

Önskat datum för Vigsel

Klockan

Plats för vigsel

OMBUDSMAN

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)

Personnummer (Exempel: 19970507-1523)

Medborgarskap

Passnummer

Adress

Postnummer och ort

Första vittnet

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)

Andra vittnet

Fullständigtnamn (Förnamn och Efternamn)