Profeten Muhammad sa: “Den som följer en väg för att nå kunskap, visar Gud en väg till paradiset”. ( Återberättad av Tirmidhi)