Visar alla 8 resultat

 • Svenska 

  40 Hadither av Imam an-Nawawi

  kr

  Aisha Projekt

  Vi på Aisha projekt presenterar detta häfte med utgåva 2018-01 och titeln “40 Hadither av Imam an-Nawawi” Detta häfte innehåller 42 hadither av Imam an-Nawawi översatt till svenska.

 • Svenska 

  Åkallan för oss närmare ALLAH

  kr

  Aisha Projekt

  Vi på Aisha projekt presenterar detta häfte med utgåva 2018-01 och titeln “Åkallan för oss närmare ALLAH” Detta häfte innehåller olika dua på tre olika språk (Svenska, Engelska och arabiska).

 • Svenska 

  Bara ett budskap!

  kr

  Aisha Projekt

  Vi på Aisha projekt presenterar detta häfte med utgåva 2018-01 och titeln “Bara ett budskap” Detta häfte är tillägnad för dem som söker sanningen uppriktigt, ärligt och med öppet sinne!

 • Svenska 

  Coronavirus information

  kr

  Coronavirus: Ingen panik hjälp Guide

 • Svenska 

  Hur man utför bönen i Islam

  kr

  Aisha Projekt

  Vi på Aisha projekt presenterar detta häfte med utgåva 2018-02 och titeln “Hur man utför bönen i Islam” I detta häfte vill vi hjälpa dig och förklara alla steg hur man utför en bön.

 • Svenska 

  Islam i modern vetenskap

  kr

  Aisha Projekt

  Vi på Aisha projekt presenterar detta häfte med utgåva 2018-01 och titeln “Islam i modern vetenskap” Koranen, islams och mänsklighetens bok, är den sista boken av uppenbarelse från Gud till mänskligheten och den sista i raden av uppenbarelser som gavs till profeterna. Trots att Koranen (uppenbarades för mer än 1400 år sedan) i första hand inte är en bok om vetenskap, innehåller koranen vetenskapliga fakta/vars bevis inte förrän nyligen upptäckts genom modern teknik och vetenskapliga studier.

 • Svenska 

  Islam´s kvinnor juvelerna i islam

  kr

  Aisha Projekt

  Vi på Aisha projekt presenterar detta häfte med utgåva 2018-01 och titeln “Islam´s kvinnor juvelerna i islam” Vad säger Qur’ân och Sunnâh? Med bevis från Qur’ân och Sunnâh, ska jag redogöra för vad islam egentligen innebär för både kvinnan, såväl som för mannen. Islam har fastställt kvinnans och mannens lika värde (och jämställdhet) samt även bevarat kvinnans specifika rättigheter och friheter.

 • Svenska 

  Koranens budskap

  kr

  Koranen på svenska skickas endast till fraktkostnaden

End of content

End of content