40 Hadither av Imam an-Nawawi

Imam an-Nawawis förord i sammandrag ‘Ali ibn Abi Talib har, liksom flera andra följeslagare, berättat att: Profeten Muhammad (Frid vare med honom) sade: “Den som lär sig 40 hadither utantill och bevarar dem åt mitt folk, kommer på Domens dag att återuppstå tillsammans med juristerna och de lärde.” Detta anses dock vara en svag hadith. Många lärda män har skrivit böcker inom detta område och jag har bett om Guds vägledning i min strävan att sammanställa mina fyrtio hadither. För trots att ovanstående hadith räknas som svag, uppmuntrar den till en god gärning, och många korrekta (starka) hadither talar om vikten att föra profeten Muhammads (Frid vare med honom) ord och gärningar vidare. Till sist vill jag säga att jag förlitar mig på Gud, all pris åt Honom. Det är bara Gud som kan skänka oss verklig framgång och som kan skydda oss mot misstag och fel.

kr